นางสาวนนทวรรณ จงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061

ออนไลน์ 339 คน

เยี่ยมชม 22,676 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา

21 ธันวาคม 2563 28 ครั้ง จิราภรณ์ อุปการ์ แชร์  

เอกสารแนบ 6 ไฟล์
.55.62 KB ดาวน์โหลด
.55.62 KB ดาวน์โหลด
.55.64 KB ดาวน์โหลด
.116.82 KB ดาวน์โหลด
.124.00 KB ดาวน์โหลด
.127.22 KB ดาวน์โหลด


นายพรพิชัย ดิสโร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061
เปลี่ยนภาษา