นางสาวนนทวรรณ จงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061

ออนไลน์ 65 คน

เยี่ยมชม 19,852 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา

22 ธันวาคม 2563 23 ครั้ง จิราภรณ์ อุปการ์ แชร์  

เอกสารแนบ 6 ไฟล์
.55.60 KB ดาวน์โหลด
.55.14 KB ดาวน์โหลด
.86.72 KB ดาวน์โหลด
.123.03 KB ดาวน์โหลด
.112.38 KB ดาวน์โหลด
.125.40 KB ดาวน์โหลด


นายพรพิชัย ดิสโร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061
เปลี่ยนภาษา