นางสาวนนทวรรณ จงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061

ออนไลน์ 84 คน

เยี่ยมชม 19,873 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา

25 ธันวาคม 2563 22 ครั้ง จิราภรณ์ อุปการ์ แชร์  

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
.55.26 KB ดาวน์โหลด
.118.12 KB ดาวน์โหลด


นายพรพิชัย ดิสโร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061
เปลี่ยนภาษา