นางสาวนนทวรรณ จงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061

ออนไลน์ 267 คน

เยี่ยมชม 22,648 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา

12 มกราคม 2564 20 ครั้ง จิราภรณ์ อุปการ์ แชร์  

เอกสารแนบ 4 ไฟล์
.55.13 KB ดาวน์โหลด
.55.11 KB ดาวน์โหลด
.119.06 KB ดาวน์โหลด
.110.34 KB ดาวน์โหลด


นายพรพิชัย ดิสโร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061
เปลี่ยนภาษา