นางสาวนนทวรรณ จงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061

ออนไลน์ 79 คน

เยี่ยมชม 19,907 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา

13 มกราคม 2564 19 ครั้ง จิราภรณ์ อุปการ์ แชร์  

เอกสารแนบ 4 ไฟล์
.55.56 KB ดาวน์โหลด
.55.16 KB ดาวน์โหลด
.122.06 KB ดาวน์โหลด
.131.62 KB ดาวน์โหลด


นายพรพิชัย ดิสโร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061
เปลี่ยนภาษา