นางสาวนนทวรรณ จงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061

ออนไลน์ 362 คน

เยี่ยมชม 22,669 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา

13 มกราคม 2564 20 ครั้ง จิราภรณ์ อุปการ์ แชร์  

เอกสารแนบ 6 ไฟล์
.86.81 KB ดาวน์โหลด
.87.43 KB ดาวน์โหลด
.87.01 KB ดาวน์โหลด
.131.84 KB ดาวน์โหลด
.132.13 KB ดาวน์โหลด
.134.56 KB ดาวน์โหลด


นายพรพิชัย ดิสโร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061
เปลี่ยนภาษา