นางสาวนนทวรรณ จงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061

ออนไลน์ 148 คน

เยี่ยมชม 22,610 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา

18 มกราคม 2564 22 ครั้ง จิราภรณ์ อุปการ์ แชร์  

เอกสารแนบ 4 ไฟล์
.55.65 KB ดาวน์โหลด
.55.66 KB ดาวน์โหลด
.117.04 KB ดาวน์โหลด
.117.67 KB ดาวน์โหลด


นายพรพิชัย ดิสโร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061
เปลี่ยนภาษา