นางสาวนนทวรรณ จงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061

ออนไลน์ 66 คน

เยี่ยมชม 19,974 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา

4 กุมภาพันธ์ 2564 13 ครั้ง จิราภรณ์ อุปการ์ แชร์  

เอกสารแนบ 16 ไฟล์
.55.13 KB ดาวน์โหลด
.55.27 KB ดาวน์โหลด
.55.24 KB ดาวน์โหลด
.55.68 KB ดาวน์โหลด
.55.27 KB ดาวน์โหลด
.55.27 KB ดาวน์โหลด
.55.27 KB ดาวน์โหลด
.55.27 KB ดาวน์โหลด
.111.73 KB ดาวน์โหลด
.117.73 KB ดาวน์โหลด
.119.38 KB ดาวน์โหลด
.122.85 KB ดาวน์โหลด
.120.31 KB ดาวน์โหลด
.118.15 KB ดาวน์โหลด
.119.24 KB ดาวน์โหลด
.122.42 KB ดาวน์โหลด


นายพรพิชัย ดิสโร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061
เปลี่ยนภาษา