นางสาวนนทวรรณ จงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061

ออนไลน์ 102 คน

เยี่ยมชม 20,011 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา

10 กุมภาพันธ์ 2564 10 ครั้ง จิราภรณ์ อุปการ์ แชร์  

เอกสารแนบ 4 ไฟล์
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ76.pdf55.22 KB ดาวน์โหลด
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ77.pdf55.56 KB ดาวน์โหลด
ตัวอย่างร่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ76.pdf122.42 KB ดาวน์โหลด
ตัวอย่างร่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ77.pdf115.11 KB ดาวน์โหลด


นายพรพิชัย ดิสโร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061
เปลี่ยนภาษา