เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง115 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา213 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา213 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา812 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา1225 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา1222 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา1221 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา1616 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา149 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา194 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา2030 พ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา1727 พ.ย. 63
ผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา2018 พ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา246 พ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา235 พ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา344 พ.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 4331 ต.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563321 ต.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา401 ต.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา4721 ก.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/10 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB