เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา431 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา423 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา521 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา817 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา516 ก.ค. 63
ผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา516 ก.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ614 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา714 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา68 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา92 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา1129 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา1026 มิ.ย. 63
ราคากลางขุดเจาะบ่อบาดาล619 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา919 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา1010 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา125 มิ.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 256392 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา242 มิ.ย. 63
ราคากลางจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ182 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา2022 พ.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB