เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา422 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา721 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา718 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา415 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา614 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา108 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา77 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา121 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา1530 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา1828 เม.ย. 63
ผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา1927 เม.ย. 63
ตารางแสดงวงเงินและราคากลางก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 5 โครงการ2124 เม.ย. 63
ผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา1621 เม.ย. 63
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2414 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา2014 เม.ย. 63
ผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา1310 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา207 เม.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563172 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา182 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา2130 มี.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/7 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB