เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา54 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา1229 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา729 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา719 พ.ย. 62
ผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา1112 พ.ย. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 256274 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา74 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะและสาระสำคัญของสัญญา931 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะและสาระสำคัญของสัญญา1228 ต.ค. 62
ผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา1224 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะและสาระสำคัญสัญญา1418 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะและสาระสำคัญของสัญญา1817 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะและสาระสำคัญของสัญญา1316 ต.ค. 62
ผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา1311 ต.ค. 62
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562182 ต.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 256291 ต.ค. 62
ผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา1529 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะและสาระสำคัญของสัญญา1826 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา2025 ก.ย. 62
ผู้ชนะและสาระสำคัญของสัญญา2123 ก.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB