เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา522 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา821 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา818 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา515 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา714 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา108 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา77 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา131 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา1530 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา1828 เม.ย. 63
ผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา1927 เม.ย. 63
ตารางแสดงวงเงินและราคากลางก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 5 โครงการ2124 เม.ย. 63
ผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา1621 เม.ย. 63
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2414 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา2014 เม.ย. 63
ผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา1310 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา217 เม.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563172 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา182 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา2130 มี.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/7 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB