เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา519 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา718 ม.ค. 64
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง715 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา413 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา713 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา912 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา1425 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา1522 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา1621 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา1816 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา179 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา224 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา2230 พ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา1827 พ.ย. 63
ผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา2118 พ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา256 พ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา245 พ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา354 พ.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 4341 ต.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563331 ต.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/10 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB