เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 491 ต.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563111 ต.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา171 ต.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา1621 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา1916 ก.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ1515 ก.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 256332 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา2021 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา2020 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา2319 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา216 ส.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 256353 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา2531 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา2323 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา2121 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา2517 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา2216 ก.ค. 63
ผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา2116 ก.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ2014 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา2414 ก.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/9 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB