เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ815 ก.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ1614 ก.ค. 63
ราคากลางขุดเจาะบ่อบาดาล1519 มิ.ย. 63
ราคากลางจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ302 มิ.ย. 63
ตารางแสดงวงเงินและราคากลางก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 5 โครงการ5224 เม.ย. 63
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง5327 ม.ค. 63
ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB