เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

หัวข้ออ่านวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 4331 ต.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563321 ต.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563222 ก.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563283 ส.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 3222 ก.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563232 ก.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563422 มิ.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563314 พ.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2252 เม.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563552 เม.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563453 มี.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563484 ก.พ. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1203 ม.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2562754 ธ.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2562794 ธ.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562924 พ.ย. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 4221 ต.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562711 ต.ค. 62
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562654 ก.ย. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562723 ก.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB