เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

หัวข้ออ่านวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563172 มิ.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563154 พ.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2112 เม.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563382 เม.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563323 มี.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563344 ก.พ. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1103 ม.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2562574 ธ.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2562634 ธ.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562694 พ.ย. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 491 ต.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562601 ต.ค. 62
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562524 ก.ย. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562563 ก.ย. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562563 ก.ย. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 392 ก.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ไตรมาสที่2142 เม.ย. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 1/2562122 ม.ค. 62
ลำดับที่ 1-18 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB