นางสาวนนทวรรณ จงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061

ออนไลน์ 137 คน

เยี่ยมชม 20,028 คน

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง

15 มกราคม 2564 20 ครั้ง จิราภรณ์ อุปการ์ แชร์  

เอกสารแนบ 11 ไฟล์
.1.50 MB ดาวน์โหลด
.882.30 KB ดาวน์โหลด
.876.56 KB ดาวน์โหลด
.34.70 KB ดาวน์โหลด
.35.26 KB ดาวน์โหลด
.34.74 KB ดาวน์โหลด
.34.81 KB ดาวน์โหลด
.37.61 KB ดาวน์โหลด
.37.93 KB ดาวน์โหลด
.36.30 KB ดาวน์โหลด
.37.99 KB ดาวน์โหลด


นายพรพิชัย ดิสโร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061
เปลี่ยนภาษา