นางสาวนนทวรรณ จงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
081-6049633

ออนไลน์ 49 คน

เยี่ยมชม 56,459 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
30 มี.ค. 64สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1 แชร์  
1 ต.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 4 แชร์  
1 ต.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 แชร์  
2 ก.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 แชร์  
3 ส.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 แชร์  
2 ก.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 3 แชร์  
2 ก.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 แชร์  
2 มิ.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 แชร์  
4 พ.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 แชร์  
2 เม.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2 แชร์  
2 เม.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 แชร์  
3 มี.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 แชร์  
4 ก.พ. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 แชร์  
3 ม.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1 แชร์  
4 ธ.ค. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2562 แชร์  
4 ธ.ค. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2562 แชร์  
4 พ.ย. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 แชร์  
1 ต.ค. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 4 แชร์  
1 ต.ค. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 แชร์  
4 ก.ย. 62ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 25 รายการ

นายพรพิชัย ดิสโร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061
เปลี่ยนภาษา