นางสาวนนทวรรณ จงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061

ออนไลน์ 94 คน

เยี่ยมชม 19,910 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2562

4 ธันวาคม 2562 84 ครั้ง จิราภรณ์ อุปการ์ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.782.30 KB ดาวน์โหลด


นายพรพิชัย ดิสโร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061
เปลี่ยนภาษา