นางสาวนนทวรรณ จงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061

ออนไลน์ 67 คน

เยี่ยมชม 19,849 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563

4 กุมภาพันธ์ 2563 57 ครั้ง จิราภรณ์ อุปการ์ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.2.88 MB ดาวน์โหลด


นายพรพิชัย ดิสโร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061
เปลี่ยนภาษา