นางสาวนนทวรรณ จงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061

ออนไลน์ 84 คน

เยี่ยมชม 19,981 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

2 มิถุนายน 2563 53 ครั้ง จิราภรณ์ อุปการ์ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.2.64 MB ดาวน์โหลด


นายพรพิชัย ดิสโร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061
เปลี่ยนภาษา