นางสาวนนทวรรณ จงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061

ออนไลน์ 366 คน

เยี่ยมชม 22,688 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1

3 มกราคม 2563 29 ครั้ง จิราภรณ์ อุปการ์ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.1.96 MB ดาวน์โหลด


นายพรพิชัย ดิสโร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061
เปลี่ยนภาษา