นางสาวนนทวรรณ จงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061

ออนไลน์ 280 คน

เยี่ยมชม 22,632 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563

2 กันยายน 2563 37 ครั้ง จิราภรณ์ อุปการ์ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.1.81 MB ดาวน์โหลด


นายพรพิชัย ดิสโร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061
เปลี่ยนภาษา