นางสาวนนทวรรณ จงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061

ออนไลน์ 135 คน

เยี่ยมชม 22,622 คน

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา

17 กุมภาพันธ์ 2564 9 ครั้ง จิราภรณ์ อุปการ์ แชร์  

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ69.pdf55.58 KB ดาวน์โหลด
ตัวอย่างร่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ69.pdf131.75 KB ดาวน์โหลด


นายพรพิชัย ดิสโร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061
เปลี่ยนภาษา