นางสาวนนทวรรณ จงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061

ออนไลน์ 104 คน

เยี่ยมชม 20,347 คน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
15 ก.ค. 63แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4/2563  แชร์  
30 มิ.ย. 63แผนปรับการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3/2563  แชร์  
17 เม.ย. 63แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 แชร์  
3 เม.ย. 63แผนปรับการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 แชร์  
8 ม.ค. 63แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 แชร์  
8 ต.ค. 62แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1/2563 แชร์  
ลำดับ 1-6 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 6 รายการ

นายพรพิชัย ดิสโร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061
เปลี่ยนภาษา