เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-งบแสดงสถานะการเงิน

รายงานการตรวจสอบภายใน

วันที่ 30 ก.ย. 62 หมวดหมู่ งบแสดงสถานะการเงิน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน

รายงานการตรวจสอบภายในปี 2562 ทั้ง 3 ส่วน งานและคำสั่งผู้ตรวจสอบภายใน

เอกสารทั้งหมด 2 ชุด

คำสั่ง.pdf429.84 KB
รายงานผลการตรวจสอบภายใน.pdf2.47 MB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-งบแสดงสถานะการเงิน

0.02s. 0.50MB