เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-รายงานอื่นๆ

รายงานการฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วสตำบลน้ำร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 25 พ.ค. 63 หมวดหมู่ รายงานอื่นๆ โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.pdf3.00 MB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-รายงานอื่นๆ

0.01s. 0.50MB