เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-รายงานอื่นๆ

รายงานการตรวจสอบภายใน

วันที่ 21 ส.ค. 63 หมวดหมู่ รายงานอื่นๆ โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน

การตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 2563 และการแต่งตั้งผู้รับหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในปี 2563

เอกสารทั้งหมด 2 ชุด

ยกเลิกคำสั่ง.pdf460.11 KB
รายงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2563.pdf5.75 MB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-รายงานอื่นๆ

0.02s. 0.50MB