นางสาวนนทวรรณ จงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
081-6049633

ออนไลน์ 137 คน

เยี่ยมชม 56,544 คน

รายงานการประชุมสภา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
12 พ.ค. 64รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 แชร์  
30 มี.ค. 64รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 แชร์  
30 มี.ค. 64รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1  แชร์  
25 มี.ค. 64รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน สมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 แชร์  
25 มี.ค. 64รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 แชร์  
25 มี.ค. 64รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 แชร์  
25 มี.ค. 64รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 แชร์  
25 มี.ค. 64รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563  แชร์  
25 มี.ค. 64รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 แชร์  
25 มี.ค. 64รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน สมันสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 แชร์  
25 มี.ค. 64รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 แชร์  
19 พ.ค. 63การประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 19 พฤษภาคม 2563  แชร์  
9 เม.ย. 63การประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 9 มีนาคม 2563  แชร์  
14 มิ.ย. 62รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน สมัยสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 แชร์  
10 มิ.ย. 62รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน สมัยสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 แชร์  
4 มี.ค. 62รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน สมัยสามัญ ที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 แชร์  
6 มี.ค. 60 สรุปการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1/2561 วันที่ 6 มีนาคม 2561 แชร์  
ลำดับ 1-17 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 17 รายการ

นายพรพิชัย ดิสโร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061
เปลี่ยนภาษา