นางสาวนนทวรรณ จงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
081-6049633

ออนไลน์ 49 คน

เยี่ยมชม 56,520 คน

รายงานอื่นๆ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
7 พ.ค. 64รายงานการตรวจสอบขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
21 ส.ค. 63รายงานการตรวจสอบภายใน แชร์  
26 พ.ค. 63การพัฒนาบุคคลากร แชร์  
26 พ.ค. 63การประเมิณผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง (ครั้งที่1) ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
25 พ.ค. 63รายงานการฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วสตำบลน้ำร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
25 ก.ย. 62รายงานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน ปีงบประมาณ 2562 แชร์  
ลำดับ 1-6 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 6 รายการ

นายพรพิชัย ดิสโร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061
เปลี่ยนภาษา