เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงาน/สรุปผลการดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน115
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2563 130
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2563168
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์439
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 148
รายงานงบแสดงการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3156
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒177
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2154
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1153
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560189
ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปี ประจำปีงบประมาณ 2560199
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561184

ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB