เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงาน/สรุปผลการดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2563112
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 112
รายงานงบแสดงการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3133
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒157
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2129
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1130
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560168
ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปี ประจำปีงบประมาณ 2560172
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561163

ลำดับที่ 1-9 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB