เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงาน/สรุปผลการดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2563127
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์49
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 118
รายงานงบแสดงการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3137
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒162
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2133
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1133
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560173
ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปี ประจำปีงบประมาณ 2560180
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561168

ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB