นางสาวนนทวรรณ จงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
081-6049633

ออนไลน์ 73 คน

เยี่ยมชม 56,430 คน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
13 ม.ค. 64รายงายผลการดำเนินงาน 2563 แชร์  
1 ต.ค. 63สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตาบลน้าร้อน ปีงบประมาณ 2563 แชร์  
13 ก.ค. 63 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3/2563 แชร์  
23 มิ.ย. 63รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน แชร์  
9 เม.ย. 63รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2563  แชร์  
7 ม.ค. 63รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2563 แชร์  
4 ธ.ค. 62รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
18 ต.ค. 62รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4  แชร์  
8 ก.ค. 62รายงานงบแสดงการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 แชร์  
25 มิ.ย. 62รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แชร์  
10 เม.ย. 62รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 แชร์  
9 ม.ค. 62รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 แชร์  
27 ธ.ค. 61 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แชร์  
18 ธ.ค. 61 ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปี ประจำปีงบประมาณ 2560 แชร์  
15 ต.ค. 61 แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561 แชร์  
ลำดับ 1-15 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 15 รายการ

นายพรพิชัย ดิสโร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061
เปลี่ยนภาษา