นางสาวนนทวรรณ จงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
081-6049633

ออนไลน์ 35 คน

เยี่ยมชม 56,457 คน

รายงานการติดตามประเมินผลแผน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
21 เม.ย. 64รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) แชร์  
30 ก.ย. 62ตรวจสอบภายใน แชร์  
5 พ.ย. 61 รายงานผลการติดตามและประเมินผลประจำปี แชร์  
6 เม.ย. 61ประกาศ การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แชร์  
ลำดับ 1-4 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 4 รายการ

นายพรพิชัย ดิสโร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061
เปลี่ยนภาษา