นางสาวนนทวรรณ จงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
081-6049633

ออนไลน์ 50 คน

เยี่ยมชม 56,517 คน

งบแสดงสถานะการเงิน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
13 ม.ค. 64รายงายผลการดำเนินงาน แชร์  
30 ก.ย. 62รายงานการตรวจสอบภายใน แชร์  
30 ก.ย. 62รายงานการตรวจสอบภายในปี 2562 แชร์  
9 ก.ค. 62รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
8 เม.ย. 62รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
25 มี.ค. 62รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สตง. แชร์  
12 มี.ค. 62รายงานงบแสดงแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
4 มี.ค. 62แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาศที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
5 พ.ย. 61ผลการดำเนินงานประจำปี แชร์  
30 ต.ค. 61งบแสดงสถานะการเงิน แชร์  
28 ก.ย. 61ประชาสัมพันธ์งบรายจ่ายประจำปี 2562 แชร์  
ลำดับ 1-11 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 11 รายการ

นายพรพิชัย ดิสโร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061
เปลี่ยนภาษา