เมนูหลัก

บริการประชาชน - มาตรฐานการปฏิบัติงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน134
คู่มือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน1930
คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์1119

ลำดับที่ 1-3 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB