เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐานการคมนาคม

ทุกหมู่บ้านมีถนนติดต่อกันได้อย่างสะดวก
มีเส้นทางติดต่ออำเภอ และจังหวัดได้สะดวก
ใช้เวลาเดินทางไม่เกิน 20 นาที มีรถประจำทางถึงอำเภอและจังหวัด
0.01s. 0.75MB